WBE De Dalgronden

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (Wbe's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.
Via deze website kunnen de leden, donateurs en begunstigers, maar vanzelfsprekend ook alle belangstellenden, kennis nemen van de doelstellingen, de voorlichting en de activiteiten vanuit de wildbeheereenheid De Dalgronden en haar bestuur. Tevens dient de site ter vergroting van de communicatie tussen de leden onderling.
Verder vindt U informatie over jagen, schadebestrijding en beheer van diverse faunasoorten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Wbe De Dalgronden is ontstaan uit een fusie tussen Wbe De Monden en Wbe De Dalgronden. Sinds 1992 actief op het gebied van wildbeheer en schadebestrijding. Wbe De Dalgronden telt momenteel 89 leden.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.